Quán Ăn Đêm: Những Câu Chuyện Ở Tokyo (Phần 2)
Tập 1025 phút/tập