Chú Chó Anh Hùng
84 phút

Chú Chó Anh Hùng

Sgt. Stubby: An American Hero