Vị Thánh Anh Hùng

The Masked Saint (2016)

Vị Thánh Anh Hùng

Phim VỊ THÁNH ANH HÙNG - THE MASKED SAINT kể về võ sĩ đô vật chuyên nghiệp đồng ý trở thành linh mục của một nhà thờ khi đang gặp khó khăn, nơi anh ta giúp đỡ cộng đồng bằng cả hai thân phận của mình - võ sĩ về đêm và linh mục ban ngày.

0%
105 phút 135 views
Vị Thánh Anh Hùng
Đang cập nhật

Bình luận