Tôi Tên Sara

My Name Is Sara (2020)

Tôi Tên Sara
Tôi Tên Sara là câu chuyện về Sara là một người Do Thái Ba Lan 13 tuổi tìm nơi ẩn náu và được một người nông dân và vợ của anh ta nuôi. Cô sớm phát hiện ra những bí mật đen tối trong cuộc hôn nhân của chủ nhân, kết hợp với bí mật lớn nhất mà cô phải cố gắng bảo vệ, danh tính thực sự của mình...
0%
111 phút 69 views
Tôi Tên Sara
Đang cập nhật

Bình luận

Góc Khuất Của Bí Mật
Full 1270 phút / tập
Không Quốc Tịch
Full 655 phút / tập
Tái Sinh
Full 1635 phút / tập

Tái Sinh

Born Again

Phục Sinh
Đang cập70 phút / tập

Phục Sinh

Amensalism

Tình Yêu Thần Chết
Full 660 phút / tập

Tình Yêu Thần Chết

Star of the Universe

Ký Ức Nhạt Nhòa
Tập 230 phút / tập

Ký Ức Nhạt Nhòa

Kwam Song Jum See Jang

Phượng Quy Tứ Thời Ca
Full 3445 phút / tập

Phượng Quy Tứ Thời Ca

The Legend of Jin Yan

Tuổi 20
Tập 1025 phút / tập

Tuổi 20

Twenty-Twenty