Thợ Săn Tiền Thưởng

Bounty Hunters (2016)

Thợ Săn Tiền Thưởng
Thợ Săn Tiền Thưởng, Bounty Hunter 2016 Là câu chuyện đầy tình cờ giữa 5 nhân vật chính diễn ra tại nước Mỹ. Họ bất ngờ quen biết và cùng chung chí hướng trừ gian diệt bạo. Từ những thợ săn tiền thưởng chuyên nghiệp, nhóm 5 thành viên gồm Lý Sơn (Lee Min Ho), A Yo (Chung Hán Lương), Cat (Đường Yên), Swan (Ngô Thiên Ngữ), Tommy (Từ Chính Hy), Bảo Bảo (Phàn Thiếu Hoàng) đã chuyển hướng để hành hiệp trượng nghĩa.
0%
96 phút 400 views
Thợ Săn Tiền Thưởng
Đang cập nhật

Bình luận

Đặc Cảnh Sân bay
Tập 045 phút/tập

Đặc Cảnh Sân bay

Airport Strikers

Nhọ Gặp Hên
111 phút
Peanut Butter Sandwich
Tập 225 phút/tập

Peanut Butter Sandwich

ピーナッツバターサンドウィッチ

Hoàng Tử Son Môi
Tập 1390 phút/tập

Hoàng Tử Son Môi

Lipstick (Lipstick Prince)

Đường Hầm
Tập 16...
Kiếm Rồng
127 phút

Kiếm Rồng

Dragon Blade