Thợ Săn Đầu Người

The Head Hunter (2019)

Thợ Săn Đầu Người
Một chiến binh chuyên sưu tập đầu người nhưng chỉ thiếu cái đầu của con quái vật đã giết chết con anh ta...
0%
72 phút 297 views
Thợ Săn Đầu Người
Đang cập nhật

Bình luận

Chỗ Sống
97 phút
Hội Chứng Mất Ngủ: Điều Ước Trước Lúc Ngủ
Tập 1350 phút/tập
Ác Quỷ Trong Nhà Xí
Tập 1224 phút/tập

Ác Quỷ Trong Nhà Xí

Toilet-bound Hanako-kun

Cậu Bé Siêu Phàm
Tập 0950 phút/tập
Chúa Quỷ
95 phút

Chúa Quỷ

The Golem

Khắc Tinh Ma Cà Rồng (Phần 4)
Full 1360 phút/tập
Kỳ Môn Độn Giáp
84 phút

Kỳ Môn Độn Giáp

Fantasy Magician