Thiếu Lâm Tàng Kinh Các

A Legend Of Shaolin (2014)

Thiếu Lâm Tàng Kinh Các
Vào Triều Minh năm Thiên Khởi, trong cuộc chiến tranh giành, tướng quân Nhật Bản Tiểu Trạch Chính Hùng bị yếu thế, hắn đã dẫn quân chạy đến vùng duyên hải Trung Quốc, liên kết với hải tặc gây họa cho Trung Quốc. Lúc đó, hoàng đế Minh triều còn nhỏ, Thái giám Vương Ký chuyên chính. Hắn âm mưu đoạt bị, hãm hại trung thần, hủy hoại triều đình. Từ Tử Hào là con của tổng binh Kinh Đô Từ Siêu. Cha cậu luôn muốn bảo vệ kỉ cương triều đình. Vì vậy cả nhà Tử Hạo đã bị Vương Kí hãm hại, chỉ có Tử Hào được cao tăng Thiếu Lâm cứu sống. Được công chúa Chu Nhược Cầm và bạn bè động viên, cậu đã quyết tâm đến Thiếu Lâm Tự học võ và báo thù cho cha mẹ. Và tiếp tục hành trình báo thù, giúp vua cứu nước.
0%
... 10,661 views
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các
Đang cập nhật

Bình luận

Đại Sư Huynh
90 phút
Thu Hương Và Đường Bá Hổ
Tập 20...

Thu Hương Và Đường Bá Hổ

In The Eye Of The Beholder

Lực Lượng Đặc Biệt
90 phút
Thiếu Niên Giang Hồ Vật ngữ
Tập 2445 phút/tập

Thiếu Niên Giang Hồ Vật ngữ

The Birth Of The Drama King

Tru Tiên - Thanh Vân Chí
Tập 73...

Tru Tiên - Thanh Vân Chí

Quyết Chiến Thanh Vân

Dragon Ball Z: The Fall Of Men
28 phút

Dragon Ball Z: The Fall Of Men

Dragon Ball Z: Battle Of Gods

Võ Tắc Thiên Bí Sử
Tập 54...

Võ Tắc Thiên Bí Sử

The Secret History Of Wu Zetian

Thính Tuyết Lâu
Tập 5645 phút/tập

Thính Tuyết Lâu

Listening Snow Tower