Thích Khách Liệt Truyện 2

Men with Swords 2 (2017)

Thích Khách Liệt Truyện 2
Trong phim Thích Khách Liệt Truyện Phần 2, sau khi thiên hạ cộng chủ Khải Côn băng hà, thiên hạ đại loạn do Thiên Quyền, Thiên Xu, Thiên Ki và Thiên Tuyền chia cắt. Man tộc Nam Túc xâm lấn Trung Viên, liên tiếp diệt hai nước Thiên Xu và Thiên Ki, sĩ khí tăng mạnh muốn thôn tính luôn Thiên Quyền và Thiên Tuyền. Vương tử Dao Quang Mộ Dung Ly rời khỏi Thiên Quyền tới Nam Túc, giật dây Nam Túc xuất binh Thiên Tuyền, mặt khác lại lợi dụng Trọng Khôn Nghi và Thiên Tuyền giết Dục Tịnh.
0%
... 4,478 views
Thích Khách Liệt Truyện 2
Đang cập nhật

Bình luận

Minh Hồng Truyện
Tập 5645 phút / tập
Kỳ Môn Độn Giáp
84 phút

Kỳ Môn Độn Giáp

Fantasy Magician

Diên Hi Công Lược: Kim Chi Ngọc Diệp
Tập 0645 phút/tập

Diên Hi Công Lược: Kim Chi Ngọc Diệp

Yanxi Palace: Princess Adventures

Giai thoại về Hong Gil Dong
Tập 3060 phút/tập

Giai thoại về Hong Gil Dong

Rebel: Thief Who Stole the People

Tân Hiệp Khách Hành
Tập 3245 phút / tập
Tương Dạ 2
Tập 4345 phút/tập

Tương Dạ 2

Ever Night 2

Vân Tịch Truyện
Tập 4845 phút / tập

Vân Tịch Truyện

Legend Of Yun Xi

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân
Tập 2040 phút / tập