Thích Khách Liệt Truyện 2

Men with Swords 2 (2017)

Thích Khách Liệt Truyện 2
Trong phim Thích Khách Liệt Truyện Phần 2, sau khi thiên hạ cộng chủ Khải Côn băng hà, thiên hạ đại loạn do Thiên Quyền, Thiên Xu, Thiên Ki và Thiên Tuyền chia cắt. Man tộc Nam Túc xâm lấn Trung Viên, liên tiếp diệt hai nước Thiên Xu và Thiên Ki, sĩ khí tăng mạnh muốn thôn tính luôn Thiên Quyền và Thiên Tuyền. Vương tử Dao Quang Mộ Dung Ly rời khỏi Thiên Quyền tới Nam Túc, giật dây Nam Túc xuất binh Thiên Tuyền, mặt khác lại lợi dụng Trọng Khôn Nghi và Thiên Tuyền giết Dục Tịnh.
0%
... 2,954 views
Thích Khách Liệt Truyện 2
Đang cập nhật

Bình luận

Minh Hồng Truyện
Tập 5645 phút / tập
Phượng Nghịch Thiên Hạ
75 phút
Tiểu Sử Chàng Nok Du
Tập 16...
Sát thủ bóng đêm
115 phút

Sát thủ bóng đêm

Assassin's Creed

Công Chúa Cuối Cùng
127 phút
Đấu Phá Thương Khung
Tập 45...

Đấu Phá Thương Khung

Fights Break Sphere

Đức Lang Quân 100 Ngày
Tập 16...
Tân Bộ Bộ Kinh Tâm
113 phút