Thành Phố Của Chúa

City Of God (2002)

Thành Phố Của Chúa
City of God khắc họa bức tranh đẫm máu và nhuốm màu bạo lực của một khu phố nhỏ nghèo nàn thuộc ngọai vi thành phố Rio, Brazil. Cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu và thấm đẫm bi thương đã đẩy những con người, đúng hơn là những đứa trẻ phải làm quen với bạo lực, dao, và súng đạn. Bạo lực dần dần hình thành khi những đứa trẻ chỉ 13, 14 cầm trong tay những khẩu súng vô tình, lập băng nhóm đi cướp bóc của dân buôn. Tender Trio là một trong những băng nhóm đầu tiên. Cái lứa tuổi bồng bột ấy, cùng với những chiến tích lừng lẫy và hiển hách của những anh lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến những đứa trẻ chưa biết nghĩ là gì. Và điều gì đến cũng phải đến, khi những bậc đàn anh Tender Trio phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra (và không gây ra), một tầng lớp đàn em đã có dịp trỗi dậy, mạnh mẽ hơn, quỷ quái hơn và cũng tàn bạo hơn.
0%
129 phút 374 views
Thành Phố Của Chúa
Đang cập nhật

Bình luận

Phê Pha (Phần 1)
Tập 855 phút/tập

Phê Pha (Phần 1)

Euphoria (Season 1)

Miệng Cống: Cảm Giác Của Tiên Giới
Tập 16...
Kế Hoạch Làm Bố
110 phút
Vụ Bê Bối Liều Cao
Tập 450 phút/tập

Vụ Bê Bối Liều Cao

How to Fix a Drug Scandal

Ngày Hôm Qua
116 phút
Vùng Đất Người Cá (Phần 1)
Tập 860 phút/tập
Ai Cũng Dối Lừa
Tập 1660 phút/tập

Ai Cũng Dối Lừa

The Lies Within

Tổ Quốc 4
Tập 12...