Tân Bạch Phát Ma Nữ

Bride with White Hair (2012)

Tân Bạch Phát Ma Nữ
Nhà Minh năm Thiên Khải thứ 4, khu vực Quảng Nguyên mất mùa nhiều năm liên tiếp. Khải Bộ thị lang Trác Kế Hiền phụng mệnh Thái Tử đem lương thảo đến khu vực thiên tai, trên đường đến Ngọc Long Sơn, bị Minh Nguyệt thành chủ Luyện Nghê Thường (Mã Tô đóng) dẫn người cướp mất lương thảo. Con trai của Trác Kế Hiền, đại đồ đệ của Võ Đang - Trác Nhất Hàng (Ngô Kỳ Long đóng) cùng tiểu sư muội Hà Ngạc Hoa (Quách Trân Nghê đóng) lập tức xuống núi cứu cha, vì vậy bị cuốn vào cuộc đấu của Thái Tử, Ngụy Trung Hiền và Luyện Nghê Thường.
0%
... 6,018 views
Tân Bạch Phát Ma Nữ
Đang cập nhật

Bình luận

Đấu Sĩ Ashura (Phần 2)
Tập 1224 phút/tập
Hạc Lệ Hoa Đình
Tập 6045 phút/tập
Hoắc Nguyên Giáp 2019
Tập 045 phút/tập
Khánh Dư Niên
Tập 4645 phút/tập
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các
Tập 63...
Đấu Phá Thương Khung
Tập 45...

Đấu Phá Thương Khung

Fights Break Sphere

Nhất Dạ Tân Nương
Tập 2545 phút / tập

Nhất Dạ Tân Nương

The Romance of Hua Rong

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3
Tập 37...

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3

The Sword And The Fairy 3