Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước

Chinese Bestiary (2019)

Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước
Thượng Cổ Mật Ước (Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước) Vào thời kỳ Nam Bắc triều Ngụy Tần, Yến Quôc do Mộ Dung thị lập nên dưới phò tá đắc lực của Lang Tộc. Yến Hoàng trẻ người non dạ, tông thất ngoại thích tranh đấu liên miên,. Trong một cuộc chính biến, trưởng tử Mộ Dung Nhan bị trảm, thứ tử Mộ Dung Thân phải lưu vong, dưỡng nữ Mộ Dung Ức quy thuận Khả hãn Minh Dạ Phong của Lang tộc, bị người Yến ruồng bỏ.
0%
45 phút/tập 3,094 views
Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước
Đang cập nhật

Bình luận

Bạch Xà: Duyên Khởi
99 phút
Mộng Hồi Đại Thanh
Tập 3945 phút/tập

Mộng Hồi Đại Thanh

Dreaming Back to the Qing Dynasty

Đại Đường Ma Đạo Đoàn
Tập 2240 phút
Kiếm Vương Triều
Full 3445 phút/tập
Quy Khứ Lai
Tập 5045 phút / tập

Quy Khứ Lai

The Way We Were

Độc Cô Hoàng Hậu
Tập 3245 phút / tập
Kiếm Vương Triều: Cô Sơn Kiếm Tàng
90 phút

Kiếm Vương Triều: Cô Sơn Kiếm Tàng

Sword Dynasty: Fantasy Masterwork