Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước

Chinese Bestiary (2019)

Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước
Thượng Cổ Mật Ước (Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước) Vào thời kỳ Nam Bắc triều Ngụy Tần, Yến Quôc do Mộ Dung thị lập nên dưới phò tá đắc lực của Lang Tộc. Yến Hoàng trẻ người non dạ, tông thất ngoại thích tranh đấu liên miên,. Trong một cuộc chính biến, trưởng tử Mộ Dung Nhan bị trảm, thứ tử Mộ Dung Thân phải lưu vong, dưỡng nữ Mộ Dung Ức quy thuận Khả hãn Minh Dạ Phong của Lang tộc, bị người Yến ruồng bỏ.
0%
45 phút/tập 4,683 views
Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước
Đang cập nhật

Bình luận

Hạc Lệ Hoa Đình
Tập 6045 phút/tập
Tân Hiệp Khách Hành
Tập 3245 phút / tập
Đấu Phá Thương Khung
Tập 45...

Đấu Phá Thương Khung

Fights Break Sphere

Trở Về Minh Triều Làm Vương Gia
Tập 4045 phút / tập
Thiếu Niên Giang Hồ Vật ngữ
Tập 2445 phút/tập

Thiếu Niên Giang Hồ Vật ngữ

The Birth Of The Drama King

Hwarang: Khởi Đầu
Tập 20...

Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: The Beginning

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn
Full 2440 phút/tập

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

The Romance of Tiger and Rose

Khánh Dư Niên
Tập 4645 phút/tập