Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước

Chinese Bestiary (2019)

Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước
Thượng Cổ Mật Ước (Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước) Vào thời kỳ Nam Bắc triều Ngụy Tần, Yến Quôc do Mộ Dung thị lập nên dưới phò tá đắc lực của Lang Tộc. Yến Hoàng trẻ người non dạ, tông thất ngoại thích tranh đấu liên miên,. Trong một cuộc chính biến, trưởng tử Mộ Dung Nhan bị trảm, thứ tử Mộ Dung Thân phải lưu vong, dưỡng nữ Mộ Dung Ức quy thuận Khả hãn Minh Dạ Phong của Lang tộc, bị người Yến ruồng bỏ.
0%
45 phút/tập 5,608 views
Sơn Hải Kinh Chi Thượng Cổ Mật Ước
Đang cập nhật

Bình luận

Cửu Châu Thiên Không Thành 2
Tập 3445 phút/tập

Cửu Châu Thiên Không Thành 2

Novoland: The Castle in the Sky 2

Bán Yêu Khuynh Thành Phần 2
Tập 20...
Huyền Môn Đại Sư
Tập 4645 phút / tập

Huyền Môn Đại Sư

The Taoism Grandmaster

Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết
Tập 6045 phút / tập
Hwarang: Khởi Đầu
Tập 20...

Hwarang: Khởi Đầu

Hwarang: The Beginning

Thanh Bình Lạc
Tập 20

Thanh Bình Lạc

Serenade of Peaceful Joy

Hoa Đậu Xanh
Tập 24n/a

Hoa Đậu Xanh

Nokdu Flower

Tân Bạch Xà Truyện
Tập 045 phút/tập

Tân Bạch Xà Truyện

The Legend of White Snake