Siêu Ứng Dụng

Super APP / AI is coming (2018)

Siêu Ứng Dụng
Lấy bối cảnh vào năm 2020, câu chuyện kể về một cuộc khủng hoảng được kích hoạt bởi một ứng dụng AI, nó can thiệp sâu vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi hay đe dọa loài người?
0%
... 246 views
Siêu Ứng Dụng
Đang cập nhật

Bình luận

Victor Frankenstein
110 phút

Victor Frankenstein

Victor Frankenstein

Chiến Hạm Cuối Cùng 3
Tập 1341 phút

Chiến Hạm Cuối Cùng 3

The Last Ship - Season 3

Những Kẻ Sinh Tồn
103 phút
Chiến Binh Puli
154 phút
Bộ Tứ Siêu Đẳng 3
99 phút
Captain America 3: Nội Chiến Siêu Anh Hùng
148 phút