Những Bác Sĩ Tài Hoa 2

Chuyện Đời Bác Sĩ 2 / Hospital Playlist 2 (2021)

Những Bác Sĩ Tài Hoa 2
Chuyện Đời Bác Sĩ 2​ - Những Bác Sĩ Tài Hoa 2 mô tả những câu chuyện của các bác sĩ, y tá và bệnh nhân tại bệnh viện. 5 bác sĩ đều đỗ vào cùng một trường đại học y vào năm 1999. Hiện họ là bạn bè và làm việc cùng nhau trong cùng một bệnh viện.
0%
80 phút / tập 1,203 views
Những Bác Sĩ Tài Hoa 2
Đang cập nhật

Bình luận

Dưới Bóng Mộc Miên
Full 2760 phút / tập
Kẻ Du Mục
HD Vietsub107 phút
Người Yêu Không Nói Dối
Full 3145 phút / tập
Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác
Full 3645 phút / tập

Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác

The Imperial Coroner

Vụ Mất Tích
HD Vietsub96 phút
Ngày Của Elisa
106 phút
Tôi Là Karl
126 phút

Tôi Là Karl

Je Suis Karl