Ngũ Thử Náo Đông Kinh

The Three Heroes And Five Gallants (2015)

Ngũ Thử Náo Đông Kinh
Câu chuyện xảy ra tại thời Bắc Tống, Triển Chiêu thiếu hiệp trượng nghĩa, trường kiếm tứ phương, bởi vì một thời gian dài cư ngụ tại Giang Nam nên được tôn làm "Nam hiệp". Về sau được Hoàng Đế yêu mến thưởng thức, phong làm Ngự Tiền Thị Vệ, lại được danh xưng là "Ngự Miêu".Bạch Ngọc Đường trẻ tuổi khí thịnh, võ nghệ cao cường. Sau khi y biết được hoàng đế Nhân Tông sắc ban Nam Hiệp Triển Chiêu là "Ngự Miêu" thì trong lòng không phục, liền thi triển bản lĩnh và võ nghệ cao cường, đêm tối xông vào Kim Loan điện, muốn lấy lần đột nhập này để cười nhạo Triển Chiêu bất lực trong việc trấn giữ, bảo vệ an nguy của hoàng đế. Không ngờ lại bị Triển Chiêu mai phục, Bạch Ngọc Đường vội vàng thoát đi.....
0%
... 2,717 views
Ngũ Thử Náo Đông Kinh
Đang cập nhật

Bình luận

Long Quyền Tiểu Tử
94 phút
Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ
Tập 4045 phút / tập

Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ

The Legend of Sumoer

Sát Phá Lang
93 phút

Sát Phá Lang

Saat Po Long - Kill Zone

Thịnh Đường Huyễn Dạ
Tập 5045 phút / tập
Phong Thần Diễn Nghĩa
Tập 1n/a

Phong Thần Diễn Nghĩa

Investiture of the Gods 2

Đấu Phá Thương Khung
Tập 45...

Đấu Phá Thương Khung

Fights Break Sphere

Thiếu Lâm Tàng Kinh Các
Tập 63...
Tinh Thần Biến 2018
Tập 1225 phút / tập