Ngũ Thử Náo Đông Kinh

The Three Heroes And Five Gallants (2015)

Ngũ Thử Náo Đông Kinh
Câu chuyện xảy ra tại thời Bắc Tống, Triển Chiêu thiếu hiệp trượng nghĩa, trường kiếm tứ phương, bởi vì một thời gian dài cư ngụ tại Giang Nam nên được tôn làm "Nam hiệp". Về sau được Hoàng Đế yêu mến thưởng thức, phong làm Ngự Tiền Thị Vệ, lại được danh xưng là "Ngự Miêu".Bạch Ngọc Đường trẻ tuổi khí thịnh, võ nghệ cao cường. Sau khi y biết được hoàng đế Nhân Tông sắc ban Nam Hiệp Triển Chiêu là "Ngự Miêu" thì trong lòng không phục, liền thi triển bản lĩnh và võ nghệ cao cường, đêm tối xông vào Kim Loan điện, muốn lấy lần đột nhập này để cười nhạo Triển Chiêu bất lực trong việc trấn giữ, bảo vệ an nguy của hoàng đế. Không ngờ lại bị Triển Chiêu mai phục, Bạch Ngọc Đường vội vàng thoát đi.....
0%
... 8,491 views
Ngũ Thử Náo Đông Kinh
Đang cập nhật

Bình luận

Tân Bạch Xà Truyện
Tập 045 phút/tập

Tân Bạch Xà Truyện

The Legend of White Snake

Thiết Quyền Vương 2
90 phút

Thiết Quyền Vương 2

The Man With The Iron Fists 2

Nhiếp Ẩn Nương
103 phút
Quan Vân Trường
109 phút

Quan Vân Trường

The Lost Bladesman

Thiên Cơ Thập Nhị Cung
Tập 1245 phút/tập

Thiên Cơ Thập Nhị Cung

The Mysterious World

Thần Phong Đao
Tập 3045 phút / tập

Thần Phong Đao

Dagger Mastery

Đấu Sĩ Ashura (Phần 2)
Tập 1224 phút/tập