Mao Sơn Đại Sư

Master of Maoshan (2021)

Mao Sơn Đại Sư
Mao Sơn Đại Sư kể về một nhóm nhẫn giả dùng độc trùng nhện khống chế người dân Giang Châu, định tạo cơ hội để giặc Oa xâm lược. Vân Lăng, Vân Tung, Vân Viêm, Vân Huyền, bốn đệ tử Mao Sơn tự xin xuống núi, cứu bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng, chiến đấu với nhẫn thuật của giặc Oa bằng Mao Sơn thuật, gánh trách nhiệm bảo vệ quốc gia, ngăn chặn giặc Oa hoành hành, trừ gian diệt ác, xả thân hành hiệp trượng nghĩa!
0%
78 phút 787 views
Mao Sơn Đại Sư
Đang cập nhật

Bình luận

Thiếu Nữ Đại Nhân
Full 3245 phút / tập
Ba Lần Gả Trêu Ghẹo Lòng Quân
Full 3545 phút / tập
Thâu Tâm Họa Sư
Full 2945 phút / tập

Thâu Tâm Họa Sư

Oh! My Sweet Liar!

Tinh Thần Biến
25 phút / tập
Tiệm Đồ Cổ Trung Cục 3
45 phút / tập
Lang Điện Hạ
Tập 4245 phút / tập
Thục Sơn Hàng Ma Truyện
HD Vietsub91 phút
Lãng Khách Kenshin: Hồi Kết
HD Vietsub139 phút

Lãng Khách Kenshin: Hồi Kết

Rurouni Kenshin: The Final