Mao Sơn Đại Sư

Master of Maoshan (2021)

Mao Sơn Đại Sư
Mao Sơn Đại Sư kể về một nhóm nhẫn giả dùng độc trùng nhện khống chế người dân Giang Châu, định tạo cơ hội để giặc Oa xâm lược. Vân Lăng, Vân Tung, Vân Viêm, Vân Huyền, bốn đệ tử Mao Sơn tự xin xuống núi, cứu bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng, chiến đấu với nhẫn thuật của giặc Oa bằng Mao Sơn thuật, gánh trách nhiệm bảo vệ quốc gia, ngăn chặn giặc Oa hoành hành, trừ gian diệt ác, xả thân hành hiệp trượng nghĩa!
0%
78 phút 409 views
Mao Sơn Đại Sư
Đang cập nhật

Bình luận

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi: Xà Cốt Phật Thuế
88 phút

Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi: Xà Cốt Phật Thuế

Xem tất cả hoạt động gần đây Trang chủ Phim lẻ Reunion: Escape from the Monstrous Snake - Đạo Mộ Bút Ký: Trùng Khởi: Xà Cốt Phật Thuế Reunion: Escape from the Monstrous Snake

Cửu Môn
HD Vietsub82 phút

Cửu Môn

The Mystic Nine

Tu Tiên Truyện Chi Luyện Kiếm
HD Vietsub85 phút
Dị Năng: Trong Mỗi Chúng Ta
HD Vietsub92 phút

Dị Năng: Trong Mỗi Chúng Ta

Freaks: You're One of Us

Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân
Full 3045 phút / tập
Đại Hán Trương Khiên
97 phút

Đại Hán Trương Khiên

The Legend of Zhang Qian

Luyến Mộ
70 phút / tập

Luyến Mộ

The King's Affection

Tinh Thần Biến (Phần 2)
25 phút / tập

Tinh Thần Biến (Phần 2)

Xingchen Bian: Yu Li Cang Hai