Mao Sơn Đại Sư

Master of Maoshan (2021)

Mao Sơn Đại Sư
Mao Sơn Đại Sư kể về một nhóm nhẫn giả dùng độc trùng nhện khống chế người dân Giang Châu, định tạo cơ hội để giặc Oa xâm lược. Vân Lăng, Vân Tung, Vân Viêm, Vân Huyền, bốn đệ tử Mao Sơn tự xin xuống núi, cứu bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng, chiến đấu với nhẫn thuật của giặc Oa bằng Mao Sơn thuật, gánh trách nhiệm bảo vệ quốc gia, ngăn chặn giặc Oa hoành hành, trừ gian diệt ác, xả thân hành hiệp trượng nghĩa!
0%
78 phút 188 views
Mao Sơn Đại Sư
Đang cập nhật

Bình luận

Na Tra Hàng Yêu Ký
Full 4645 phút / tập
Lang Điện Hạ
Tập 4245 phút / tập
Anh Hùng Xạ Điêu Truyện: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
HD Vietsub100 phút

Anh Hùng Xạ Điêu Truyện: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo

The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws

Nguyện Liều Vì Yêu
HD Vietsub105 phút
Tu Tiên Truyện Chi Luyện Kiếm
HD Vietsub85 phút
Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan
HD Vietsub85 phút

Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan

Detective Dee: Solitary Skies Killer

Mortal Kombat: Cuộc Chiến Sinh Tử
HD Vietsub110 phút
Nữ Hoàng Võ Thuật
HD Vietsub75 phút

Nữ Hoàng Võ Thuật

The Queen of KungFu