Mao Sơn Đại Sư

Master of Maoshan (2021)

Mao Sơn Đại Sư
Mao Sơn Đại Sư kể về một nhóm nhẫn giả dùng độc trùng nhện khống chế người dân Giang Châu, định tạo cơ hội để giặc Oa xâm lược. Vân Lăng, Vân Tung, Vân Viêm, Vân Huyền, bốn đệ tử Mao Sơn tự xin xuống núi, cứu bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng, chiến đấu với nhẫn thuật của giặc Oa bằng Mao Sơn thuật, gánh trách nhiệm bảo vệ quốc gia, ngăn chặn giặc Oa hoành hành, trừ gian diệt ác, xả thân hành hiệp trượng nghĩa!
0%
78 phút 596 views
Mao Sơn Đại Sư
Đang cập nhật

Bình luận

Tám Trăm Hùng Binh Tiến Về Bắc Pha
HD Vietsub114 phút
Khu Vườn Huyền Bí
HD Vietsub99 phút

Khu Vườn Huyền Bí

The Secret Garden

Phù Thế Song Kiều Truyện
Full 45 phút / tập

Phù Thế Song Kiều Truyện

Legend of Two Sisters in the Chaos

Linh Vực
Full 3645 phút / tập

Linh Vực

The World of Fantasy

Bách Linh Đàm
35 phút / tập

Bách Linh Đàm

Bai Ling Tan

Đại Sư Thanh Nông
HD Vietsub75 phút
Đại Sư Trừ Yêu
HD Vietsub86 phút
Ở Rể
Full 3645 phút / tập

Ở Rể

My Heroic Husband