Ma thổi đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh

Dragon Labyrinth (2020)

Ma thổi đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh
Dựa theo loạt tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, tương truyền một căn hầm bí mật ở Long Lĩnh, Thiểm Tây khai quật phát hiện một lọai văn tự Long Cốt lạ, Tuyết Lị Dương đến điều tra thì gặp bọn người của Hồ Bát Nhất, bốn người họ vào khu mộ âm hồn để tìm hiểu ngọn ngành, Hồ Bát Nhất tìm hỏi về việc cái bớt đỏ, Tuyết Lị Dương nói ra câu chuyện về tiếng kêu chim chá hộc năm đó...
0%
95 phút 126 views
Ma thổi đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh
Đang cập nhật

Bình luận

Hung Thần Đại Dương
89 phút
Tân Phong Thần: Na Tra Phá Hải
95 phút

Tân Phong Thần: Na Tra Phá Hải

Nezha Conquers the Dragon King

Kẻ Cướp Vùng Hindostan
164 phút
Mũi Tên Xanh 2
Tập 23...