Ma thổi đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh

Dragon Labyrinth (2020)

Ma thổi đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh
Dựa theo loạt tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, tương truyền một căn hầm bí mật ở Long Lĩnh, Thiểm Tây khai quật phát hiện một lọai văn tự Long Cốt lạ, Tuyết Lị Dương đến điều tra thì gặp bọn người của Hồ Bát Nhất, bốn người họ vào khu mộ âm hồn để tìm hiểu ngọn ngành, Hồ Bát Nhất tìm hỏi về việc cái bớt đỏ, Tuyết Lị Dương nói ra câu chuyện về tiếng kêu chim chá hộc năm đó...
0%
95 phút 172 views
Ma thổi đèn: Bí Mật Mộ Chi Long Lĩnh
Đang cập nhật

Bình luận

Thế Giới Khủng Long
124 phút
Kỷ Băng Hà 5: Trời Sập
87 phút

Kỷ Băng Hà 5: Trời Sập

Ice Age: Collision Course

Hạ Sát Eve (Phần 3)
Tập 142 phút/tập

Hạ Sát Eve (Phần 3)

Killing Eve (Season 3)

Phi Vụ Cuối Cùng
108 phút
Biệt Đội Đánh Thuê 2
102 phút
Tu Viện Kinh Hoàng
103 phút