Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi

Thunder Twins (2021)

Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi
Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi kể về thuở xưa Thiên Tôn dùng linh khí trời đất bày trận Phong Thần, người tộc Vũ trời sinh đã có cánh, do thám chuyện thế gian giữa đất trời, một khi gặp loạn thế, sẽ lợi dụng đôi cánh Phong Lôi khởi động trận. Những năm cuối Ân Thương, đứa trẻ định mệnh Lôi Chấn Tử và Tân Hoàn gánh vác sứ mệnh của người tộc Vũ, muốn sử dụng đôi cánh Phong Lôi cùng sức mạnh Tướng Tinh mở trận Phong Thần, câu chuyện bắt đầu từ đây.
0%
93 phút 239 views
Lôi Chấn Tử: Phong Thần Duyên Khởi
Đang cập nhật

Bình luận

Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan
HD Vietsub85 phút

Địch Nhân Kiệt: Thiên Sát Cô Loan

Detective Dee: Solitary Skies Killer

Linh Lung
Full 4045 phút / tập

Linh Lung

The Blessed Girl

Yên Vân Đài
Full 4845 phút / tập

Yên Vân Đài

The Legend of Xiao Chuo

Tu Tiên Truyện Chi Luyện Kiếm
HD Vietsub85 phút
Cẩm Tâm Tựa Ngọc
Full 4545 phút / tập

Cẩm Tâm Tựa Ngọc

The Sword and The Brocade

Cẩm Tú Nam Ca
Full 5345 phút / tập

Cẩm Tú Nam Ca

The Song of Glory

Thục Sơn Hàng Ma Truyện
HD Vietsub91 phút
Lang Điện Hạ
Tập 4245 phút / tập