Lang Nha Bảng 2

Nirvana in Fire 2 (2017)

Lang Nha Bảng 2
Lang Nha Bảng 2 - Nirvana in Fire 2 (2017) vẫn lấy bối cảnh vào thời nhà Lương, phim xoay quanh Tiêu Bình Chương và Tiêu Bình Tinh, con trai của Trường Lâm Vương Tiêu Đình Sinh - đệ tử của Mai Trường Tô, tướng quân thống lĩnh quân đội Đại Lương. Cũng rơi vào tình cảnh như Xích Diễm quân, Trường Lâm quân bị gian thần hãm hại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Sau khi huynh trưởng Tiêu Bình Chương bị đầu độc, Tiêu Bình Tinh đứng lên kế nghiệp, đồng thời nỗ lực rửa mối hàm oan và chứng minh lòng trung thành của Trường Lâm quân với Lương đế.
0%
45 phút / tập 9,878 views
Lang Nha Bảng 2
Đang cập nhật

Bình luận

Thanh Kê Chi Bạch Xà Truyền Thuyết
Tập 6045 phút / tập
Thời Gian
Tập 31...
Hội Chứng Sợ Lấy Vợ
97 phút
Trái Tim Đấng Nam Nhi
Tập 3050 phút/tập

Trái Tim Đấng Nam Nhi

Hua Jai Look Poochai

Hải Thượng Phồn Hoa
Tập 045 phút / tập
Diên Hi Công Lược
Tập 70...

Diên Hi Công Lược

Story of Yanxi Palace

Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt
Tập 4060 phút/tập
Người Thầy Y Đức
Tập 2060 phút/tập

Người Thầy Y Đức

Romantic Doctor, Teacher Kim