Kỳ Án Nhà Thanh 2

A Pillow Case Of Mystery 2 (2010)

Kỳ Án Nhà Thanh 2
Một năm trước, 2 người vợ Lệ Thư, Hương Dung và con cái của Thi Thế Luân (Âu Dương Chấn Hoa) chết trong vụ đắm thuyền, từ sự việc đó đã làm thay đổi quan điểm sống của ông ta, ông quyết định sống những ngày tháng an nhàn, ông dẫn mẹ Triệu Nguyệt Nga (Lý Phụng) và người vợ chính thức Bàng Cát Ái (Lữ San) và vợ hai Giả Tú Nguyễn Ngọc (Đào Doanh Doanh) đi du ngoạn tại huyện Xian Yu, kết quả Thế Luân hữu duyên gặp được Trẫm Tiên (cái gối mới – Lý Tư Tiệp) và sánh duyên được 2 người vợ khác trong cuộc đời là Ngô Quân Nhu (Tuyên Huyên) và Lục Tiểu Điệp (Đường Ninh)
0%
... 230 views
Kỳ Án Nhà Thanh 2
Đang cập nhật

Bình luận

Anh Em Nhà Grimsby
83 phút
Người Hùng Đất Mỹ
86 phút
Quái Nhân
100 phút
Tái Chiến Minh Thiên
Tập 19...

Tái Chiến Minh Thiên

Tomorrow Is Another Day

Hình Cảnh
Tập 30...

Hình Cảnh

Gun Metal Grey

Đường Chuyên
Tập 3645 phút / tập

Đường Chuyên

Tang Dynasty Tour

Giáo Sư Băng Giá
Tập 10...
Phục Kích Quân Thù
Tập 745 phút / tập