Kỳ Án Nhà Thanh 2

A Pillow Case Of Mystery 2 (2010)

Kỳ Án Nhà Thanh 2
Một năm trước, 2 người vợ Lệ Thư, Hương Dung và con cái của Thi Thế Luân (Âu Dương Chấn Hoa) chết trong vụ đắm thuyền, từ sự việc đó đã làm thay đổi quan điểm sống của ông ta, ông quyết định sống những ngày tháng an nhàn, ông dẫn mẹ Triệu Nguyệt Nga (Lý Phụng) và người vợ chính thức Bàng Cát Ái (Lữ San) và vợ hai Giả Tú Nguyễn Ngọc (Đào Doanh Doanh) đi du ngoạn tại huyện Xian Yu, kết quả Thế Luân hữu duyên gặp được Trẫm Tiên (cái gối mới – Lý Tư Tiệp) và sánh duyên được 2 người vợ khác trong cuộc đời là Ngô Quân Nhu (Tuyên Huyên) và Lục Tiểu Điệp (Đường Ninh)
0%
... 4,367 views
Kỳ Án Nhà Thanh 2
Đang cập nhật

Bình luận

Tàn Sát
...

Tàn Sát

Kill'em All

Tú Xuân Đao
107 phút

Tú Xuân Đao

Brotherhood Of Blades

Phán Quyết Thôi Miên
...
Nữ Siêu Nhân (Phần 4)
Tập 2260 phút / tập
Người Làng
99 phút

Người Làng

Ordinary People / The Villagers

Bản Sắc Anh Hùng 1
95 phút

Bản Sắc Anh Hùng 1

A Better Tomorrow 1