Không lùi bước

Hell or High Water (2016)

Không lùi bước
Phim Không lùi bước - Hell or High Water (2016) xoay quanh câu chuyện và cuộc đấu tranh của hai anh em Toby và Tanner trước âm mưu và thủ đoạn quỷ quyệt của một công ty lớn để thu mua lại đất trang trại của hai anh em họ, trang trại mà người cha quá cố để lại nhằm phát triển thành một khu thị trấn phồn hoa.
0%
102 phút 613 views
Không lùi bước
Đang cập nhật

Bình luận

Mấu Chốt Vụ Án
135 phút
Cuộc Chiến Dối Trá
79 phút
Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh
109 phút
Hoả Vân Tà Thần
74 phút

Hoả Vân Tà Thần

Hua Yun Xie Shen