Khai Phong Kỳ Đàm

Kai Feng Qi Tan (2017)

Khai Phong Kỳ Đàm
Khai Phong Kỳ Đàm - Kai Feng Qi Tan (2017) vào đầu thời hoàng đế Tống Nhân Tông, Lưu thái hậu buông rèm chấp chính, cô nhi quả mẫu, triều đình rục rịch, biến ảo khôn lường. Kinh đô Khai Phong doãn phủ dưới sự cạnh tranh của các thế lực khắp nơi, cuối cùng được giao cho tân khoa cử Bao Chửng. Các vụ án phức tạp trong kinh thành, các vụ kiện khó khăn đều giao cho Bao Chửng xử lý.
0%
... 3,721 views
Khai Phong Kỳ Đàm
Đang cập nhật

Bình luận

Song Thế Sủng Phi
Tập 24...

Song Thế Sủng Phi

The Eternal Love

Huyền Thoại Lữ Khách
Tập 1360 phút/tập

Huyền Thoại Lữ Khách

Damo: The Legendary Police Woman / Damo: The Undercover Lady Detective

Tân Bạch Xà Truyện
Tập 045 phút/tập

Tân Bạch Xà Truyện

The Legend of White Snake

Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam
Tập 06...

Trung Tâm Mai Mối Mỹ Nam

Flower Crew - Joseon Marriage Agency

Trạch Thiên Ký
Tập 52...

Trạch Thiên Ký

Fighter of the Destiny

Công Chúa Ngổ Ngáo
Tập 32...
Lang Nha Bảng 2
Tập 5045 phút / tập

Lang Nha Bảng 2

Nirvana in Fire 2

Đại Tần Đế Quốc 2: Chí Thiên Hạ
Tập 5145 phút / tập