Khách Sạn Tội Phạm

Hotel Artemis (2018)

Khách Sạn Tội Phạm
Khách Sạn Tội Phạm - Hotel Artemis (2018) là 1 địa điểm ngầm chuyên điều trị cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất thành phố. Mặc dù đã có những Quy định nghiêm khắc và rõ ràng, nhưng người điều hành khách sạn Jean Thomas (Jodie Foster) đã phát hiện ra trong số những bệnh nhân của bà đang có những âm mưu phá luật và sát hại lẫn nhau tại đây.
0%
94 phút 293 views
Khách Sạn Tội Phạm
Đang cập nhật

Bình luận

Tia Chớp Đen (Phần 2)
Tập 1445 phút / tập
Kế Hoạch Đào Tẩu 3: Giải Cứu
...
Thành Phố Tội Lỗi (Phần 5)
Tập 1242 phút/tập
Lão Pháo Nhị
136 phút
Giáo Phái Bí Mật
99 phút
Dị nhân Legion (Phần 3)
Tập 460 phút/tập
Kẻ du hành (Phần 3)
Tập 1045 phút/tập

Kẻ du hành (Phần 3)

Travelers (Season3)