Kênh Số 0 (Phần 4)

Channel Zero (2018)

Kênh Số 0 (Phần 4)
Phim Kênh Số 0 (Phần 4): Serie phim dựa trên những truyện kinh dị phổ biến trên Internet như Candle Cove, The No-End House, Butchers Block and The Dream Door. Channel Zero Phần 4 là câu chuyện The Dream Door.
0%
45 phút / tập 2,236 views
Kênh Số 0 (Phần 4)
Đang cập nhật

Bình luận

Khu Rừng Chết
97 phút
Lãng Khách
Tập 1660 phút/tập
Chiến Binh Thời Loạn
105 phút
Danh Sách Đen
Tập 24...
Trò Chơi Kỳ Ảo: Thăng Cấp
120 phút