Huyền Thoại Viking (Phần 6)

Vikings (Season 6) (2013)

Huyền Thoại Viking (Phần 6)
The adventures of a Ragnar Lothbrok: the greatest hero of his age. The series tells the saga of Ragnars band of Viking brothers and his family as he rises to become King of the Viking tribes. As well as being a fearless warrior, Ragnar embodies the Norse traditions of devotion to the gods: legend has it that he was a direct descendant of Odin, the god of war and warriors.
0%
44 phút/tập 172 views
Huyền Thoại Viking (Phần 6)
Đang cập nhật

Bình luận

Kế Hoạch Bắc Hàn
137 phút

Kế Hoạch Bắc Hàn

The Spy Gone North / Operation

Lục Long Phi Thiên
Tập 50...

Lục Long Phi Thiên

Six Flying Dragons

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Tập 1660 phút/tập

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

The Secret Life of My Secretary

Captain America: Nội Chiến Siêu Anh Hùng
148 phút
Di Sản Trăm Năm
Tập 50...

Di Sản Trăm Năm

A Hundred Years Inheritance

Cô Nàng Ván Trượt Của Tôi
Tập 2430 phút /tập

Cô Nàng Ván Trượt Của Tôi

Hey Pro! My Mountain Girl

Sát Thủ Nikita 4
Tập 6...

Sát Thủ Nikita 4

Nikita - Season 4