Huyền Thoại Viking (Phần 6)

Vikings (Season 6) (2013)

Huyền Thoại Viking (Phần 6)
The adventures of a Ragnar Lothbrok: the greatest hero of his age. The series tells the saga of Ragnars band of Viking brothers and his family as he rises to become King of the Viking tribes. As well as being a fearless warrior, Ragnar embodies the Norse traditions of devotion to the gods: legend has it that he was a direct descendant of Odin, the god of war and warriors.
0%
44 phút/tập 1,757 views
Huyền Thoại Viking (Phần 6)
Đang cập nhật

Bình luận

Hợp Đồng Hôn Nhân
Tập 16...
Thiếu Nữ Macaron
Tập 2245 phút/ tập
Hội Chứng Mất Ngủ: Điều Ước Trước Lúc Ngủ
Tập 1350 phút/tập
Zombie Đại Hạ Giá
112 phút

Zombie Đại Hạ Giá

The Odd Family: Zombie On Sale

Cô Nàng Dị Ứng Wifi
110 phút

Cô Nàng Dị Ứng Wifi

The Girl Allergic to WiFi

Hồi Kết Của Kẻ Làm Tiền Giả
Tập 2345 phút/tập
1 Trang Tình Yêu
Tập 0640 phút/tập
Phượng Tù Hoàng
Tập 5245 phút

Phượng Tù Hoàng

Huang Feng Prison