Huyền Môn Đại Sư

The Taoism Grandmaster (2018)

Huyền Môn Đại Sư
Huyền Môn Đại Sư - The Taoism Grandmaster (2018) 3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong, chỉ có vấn đạo giả mang theo thánh giáp nguyên thủy hợp nhất mới có thể giải cứu nhân gian. Vào thời Đông Hán, Lang tộc lập nên U Linh hoàng triều, khắp vùng trung nguyên rộng lớn phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Tiên Minh lo sợ Lang tộc gây hại nhân gian, nên đã tổ chức tìm kiếm thánh giáp và tuyển chọn vấn đạo giả để dẹp trừ tai họa
0%
45 phút / tập 8,564 views
Huyền Môn Đại Sư
Đang cập nhật

Bình luận

Bái Kiến Cung Chủ Đại Nhân 2
Tập 2245 phút/tập
Quân Vương Giả Mạo
Tập 1660 phút/tập
Vân Tịch Truyện
Tập 4845 phút / tập

Vân Tịch Truyện

Legend Of Yun Xi

Nhị Lang Thần
100 phút
Độc Cô Hoàng Hậu
Tập 3245 phút / tập
Bạch Phát Vương Phi
Tập 5845 phút/tập
Song Long Đại Đường
Tập 38...