Huyền Môn Đại Sư

The Taoism Grandmaster (2018)

Huyền Môn Đại Sư
Huyền Môn Đại Sư - The Taoism Grandmaster (2018) 3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong, chỉ có vấn đạo giả mang theo thánh giáp nguyên thủy hợp nhất mới có thể giải cứu nhân gian. Vào thời Đông Hán, Lang tộc lập nên U Linh hoàng triều, khắp vùng trung nguyên rộng lớn phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Tiên Minh lo sợ Lang tộc gây hại nhân gian, nên đã tổ chức tìm kiếm thánh giáp và tuyển chọn vấn đạo giả để dẹp trừ tai họa
0%
45 phút / tập 5,562 views
Huyền Môn Đại Sư
Đang cập nhật

Bình luận

Saimdang, Nhật Ký Ánh Sáng
Tập 28...

Saimdang, Nhật Ký Ánh Sáng

Saimdang, Light’s Diary

Y Phi Khó Giữ 3
Tập 1545 phút/tập

Y Phi Khó Giữ 3

Princess At Large 3

Đức Lang Quân 100 Ngày
Tập 16...
Tông Sư Công Phu Hoắc Nguyên Giáp
97 phút
Chuyện Nàng Dong Eo Woo

Chuyện Nàng Dong Eo Woo

Lost Flower : Eo Woo-dong

Tư Mỹ Nhân
Tập 72...

Tư Mỹ Nhân

Song of Phoenix

Lệ Cơ Truyện
Tập 48...

Lệ Cơ Truyện

The King's Woman

Võ Tắc Thiên Bí Sử
Tập 54...

Võ Tắc Thiên Bí Sử

The Secret History Of Wu Zetian