Họa Giang Hồ Bất Chi Linh Chủ

(2016)

Họa Giang Hồ Bất Chi Linh Chủ
Họa Giang Hồ Chi Linh Chủ tiếp nối chuyện hành tẩu giang hồ của các cao thủ võ lâm với tinh thần võ hiệp trừ gian diệt ác. Đây là phần phát sóng trong lúc chờ đợi chế tác phần 2 của Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân. Trên thế gian có 2 loại người: 1 loại là tay sai cho người sống, 1 loại là làm việc cho người chết. những người này chúng ta gọi là linh đồ mà những người chết sai khiến chúng làm việc chính là linh chủ...
0%
... 6,150 views
Họa Giang Hồ Bất Chi Linh Chủ
Đang cập nhật

Bình luận

Kỳ Án Nhà Thanh 2
Tập 20...

Kỳ Án Nhà Thanh 2

A Pillow Case Of Mystery 2

Hận Thù 3
125 phút

Hận Thù 3

Hate Story 3

Sát Thủ Nikita 4
Tập 6...

Sát Thủ Nikita 4

Nikita - Season 4

Lưỡi Lê
101 phút
Sát Phá Lang
93 phút

Sát Phá Lang

Saat Po Long - Kill Zone

Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn
90 phút