Hạo Lan Truyện

The Legend of Hao Lan (2019)

Hạo Lan Truyện

Hạo Lan Truyện - The Legend of Hao Lan (2019) lấy bối cảnh Cuối thời Chiến Quốc,Tần - Triệu tranh đấu, chiến sự nổi lên. Con gái Ngự sử Lý Hách là Lý Hạo Lan (Ngô Cẩn Ngôn đóng) vì bị mẹ kế hãm hại, nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt, thậm chí còn bị bán đi. Lã Bất Vi (Nhiếp Viễn đóng) đã mua nàng và dùng mưu kế tặng nàng cho Tần vương (Mao Tử Tuấn đóng) đang làm con tin ở nước Triệu,

0%
... 4,637 views
Hạo Lan Truyện
Đang cập nhật

Bình luận

Tình Yêu Xế Hộp
94 phút
Tam Thành Ký
125 phút

Tam Thành Ký

A Tale of Three Cities

Thám Tử Gà Mơ
120 phút

Thám Tử Gà Mơ

The Accidental Detective

Học Viên Quân Sự Liệt Hỏa
Tập 4845 phút/tập
Manh Y Điềm Thê
Tập 2845 phút/tập
Phong Thần Diễn Nghĩa
Tập 1n/a

Phong Thần Diễn Nghĩa

Investiture of the Gods 2

Chuyện Tình Thủ Tướng
Tập 17...

Chuyện Tình Thủ Tướng

The Prime Minister and I

Tước Tích - Lâm Giới Thiên Hạ
Tập 4845 phút/tập