Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt

Killer And Healer (2021)

Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt
Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt kể về Giang Nguyệt Lâu (Mao Tử Tuấn) là một sở trưởng giám sát vừa chính vừa tà, dốc lòng tiêu diệt tất cả phần tử buôn lậu thuốc phiện ngoài vòng pháp luật, làm người ta nghe danh cũng phải khiếp đảm. Trần Dư Chi (Dịch Bách Thần) là một lương y mặt mày sáng sủa, khí chất nho nhã, chuyên tâm cứu người. Hai người oanh tạc loạn thế, một giết người, một cứu người. Trong thế giới hỗn loạn này, họ cứu giúp, tương trợ lẫn nhau, từng bước một dùng hành động của mình để làm rõ đại nghĩa nước nhà
0%
40 phút / tập 3,577 views
Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt

Bình luận

Tình Yêu Tuần Hoàn
45 phút / tập
Pháo Hoa Sông Đây Mưa Sông Đó
Full 2445 phút / tập

Pháo Hoa Sông Đây Mưa Sông Đó

Love Story of Court Enemies

Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân
Full 3045 phút / tập
Phù Thế Song Kiều Truyện
Full 45 phút / tập

Phù Thế Song Kiều Truyện

Legend of Two Sisters in the Chaos

Cuộc Thanh Trừng Vĩnh Cửu
103 phút
Tôi Và Chúng Ta Ở Bên Nhau
45 phút / tập
Yêu Nhầm Missy
HD Vietsub90 phút

Yêu Nhầm Missy

The Wrong Missy