Đường Thi Tam Bách Án

The Untold Stories Of Tang Dynasty (2018)

Đường Thi Tam Bách Án
Phim Đường Thi Tam Bách Án - The Untold Stories Of Tang Dynasty(2018) Vào thời khai nguyên của Lý Đường, tin đồn Võ hậu chuyển thế nổi lên khắp nơi, tàn trang Thôi Bối Đồ tái hiện ở nhân gian ý chỉ rằng mảnh tàn trang Thôi Bối Đồ thứ 61 tiên đoán Võ hậu sắp chuyển thế, nhất định sẽ cướp đoạt giang sơn của Lý Đường. Lời đồn trực tiếp hướng về phía Ngọc quý phi đang được sủng ái nhất trong hậu cung nói cô ta chính là Võ hậu chuyển thế, đồng thời các thế lực trong triều thay đổi kịch liệt, án mạng liên tiếp xảy ra. Nghi Vân, Đậu Sinh và Lý Mặc Bạch mượn cơ hội xin đi điều tra vụ án này. Trên đường làm quen với nữ yêu Đông Nam của Vô Tương Tháp và đạo sĩ ngao du tứ phương Nguyên Đan Khâu. Từ đó Lý Mặc Bạch bước lên con đường làm 300 bài thơ, phá 300 vụ án. Đồng thời âm thầm điều tra kẻ đứng sau vụ án lời đồn Võ hậu chuyển thế.
0%
... 3,013 views
Đường Thi Tam Bách Án
Đang cập nhật

Bình luận

Thanh Tra Siêu Phàm
Tập 1260 phút/tập
Em Trai Tôi Là Găng Tơ
114 phút

Em Trai Tôi Là Găng Tơ

Brothers in Heaven / Come Back to Busan Port

Thực Nhật Phong Bạo
Tập 1145 phút / tập
Người Làng
99 phút

Người Làng

Ordinary People / The Villagers

Tội Ác Lúc Nửa Đêm
Tập 2745 phút/tập
Vùng Đất Tử Địa
Tập 6...
Nguy Thành Tiêm Bá
119 phút

Nguy Thành Tiêm Bá

Call of Heroes - The Deadly Reclaim