Diệp vấn

IP Man (2008)

Diệp vấn
Vào thập niên 30, ở những địa phương xung quanh Phật Sơn, người dân rất hào hứng với môn võ wushu. Diệp gia là một gia đình nổi tiếng, và Diệp Vấn bấy giờ được mọi người cho là cao thủ bậc nhất của Vĩnh Xuân Quyền. Lưu sư phụ mới mở một lò võ và muốn đến Diệp gia xin 'chỉ giáo' trong một trận đấu bí mật. Diệp Vấn đã chiến thắng một cách dễ dàng, tăng thêm sự ngưỡng mộ của mọi người đối với anh.
0%
... 294 views
Diệp vấn
Đang cập nhật

Bình luận

Phản Sát
96 phút
Vân Trung Ca: Đại Hán Tình Duyên
Tập 44...
Vị Thánh Anh Hùng
105 phút

Vị Thánh Anh Hùng

The Masked Saint

Phá Thần Lục
75 phút
Tia Chớp Đen (Phần 2)
Tập 1445 phút / tập
Sứ đồ hành giả
Tập 3150 phút/tập
Bước Đường Cùng
100 phút