Diên Hi Công Lược

Story of Yanxi Palace (2018)

Diên Hi Công Lược
Diên Hi Công Lược là bộ phim kể về Ngụy Anh Lạc, vì tìm kiếm sự thật đằng sau cái chết của tỷ tỷ mà vào Tử Cấm Thành, trở thành cung nữ. Dưới sự dạy dỗ của Phú Sát Hoàng Hậu, Anh Lạc từng bước trưởng thành, dần trở thành nữ quan chính trực kiên cường. Theo lệnh của Phú Sát Hoàng Hậu trước khi qua đời, Anh Lạc tiếp tục phò trợ Càn Long Đế. Nhờ sự thông minh cùng tài trí của mình, Anh Lạc dần dần hóa giải những âm mưu chốn thâm cung. Nàng trở thành Lệnh Phi bầu bạn, giúp Càn Long trở thành một minh quân.
0%
... 8,473 views
Diên Hi Công Lược
Đang cập nhật

Bình luận

Khu Phố Roma
135 phút
Phượng Dịch
Tập 3945 phút/ tập

Phượng Dịch

Legend of the Phoenix

Pháp Y Tâm Linh
Tập 3645 phút/tập
Phê Pha (Phần 1)
Tập 855 phút/tập

Phê Pha (Phần 1)

Euphoria (Season 1)

Hãy Đến Ôm Em
Tập 32...

Hãy Đến Ôm Em

Come and Hug Me

Trọng Minh Vệ: Đại Minh Cơ Mật
Tập 2445 phút / tập
Phác Họa Tương Lai
Tập 16...
Persona
Tập 425 phút/tập

Persona

Persona