Đấu Chiến Thắng Phật: Nước Mắt Đại Thánh

Tears of No Regret (2020)

Đấu Chiến Thắng Phật: Nước Mắt Đại Thánh
Đấu Chiến Thắng Phật: Nước Mắt Đại Thánh là câu chuyện kể về sau khi Tôn Ngộ Không được sắc phong Đấu Chiến Thắng Phật, tiếp tục những kiếp nạn cùng Đường Tam Tạng, tại đây Ngộ Không gặp phải kiếp nạn sắc tình lục dục nảy sinh tình cảm cùng với nữ yêu chốn hồng trần.
0%
71 phút 136 views
Đấu Chiến Thắng Phật: Nước Mắt Đại Thánh
Đang cập nhật

Bình luận

Kẻ Sở Hữu
HD Vietsub92 phút
Vết Tích Trên Núi (Phần 1)
Full 847 phút / tập
Thâu Tâm Họa Sư
Full 2945 phút / tập

Thâu Tâm Họa Sư

Oh! My Sweet Liar!

Thiên Vũ Kỷ
Full 2845 phút / tập

Thiên Vũ Kỷ

Dance of the Sky Empire

Võ Đường Cobra Kai (Phần 2)
Full 1030 phút / tập
Ala Vaikunthapurramuloo
HD Vietsub163 phút

Ala Vaikunthapurramuloo

Ala Vaikunthapurramuloo

Linh Lung Lang Tâm
Full 2445 phút / tập

Linh Lung Lang Tâm

Exquisite Wolf Heart

Bill & Ted Giải Cứu Thế Giới
HD Vietsub91 phút