Đại Thần Hầu

Great God Monkey (2020)

Đại Thần Hầu
Tương truyền, một ngàn năm trước có ba báu vật thượng cổ thần khí cất giầu trong Tam giới, kết hợp ba thần khí này lại có thể triệu tập sức mạnh thượng cổ. Có một con thạch hầu xuất thế, tự xưng là Tôn Tiểu Thiên, nắm trong tay Như Ý Càn Nguyên Côn, chân đạp Thất Thải Phiêu Miểu Vân, có đôi mặt Thái Cổ Kim Nhãn, thần thông quảng đại,...

 

0%
45 phút / tập 1,104 views
Đại Thần Hầu
Đang cập nhật

Bình luận

Na Tra Hàng Yêu Ký
Full 4645 phút / tập
Nữ Thế Tử
Full 2445 phút / tập
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư
Full 5645 phút / tập
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn
Full 3645 phút / tập
Võ Đường Cobra Kai (Phần 2)
Full 1030 phút / tập
Cẩm Tú Nam Ca
Full 5345 phút / tập

Cẩm Tú Nam Ca

The Song of Glory

Thái Cổ Thần Vương
Full 5245 phút / tập

Thái Cổ Thần Vương

God of Lost Fantasy

Năm Thành Hóa Thứ Mười Bốn
Full 4845 phút / tập

Năm Thành Hóa Thứ Mười Bốn

Thành Hóa Thập Tứ Niên / The Sleuth of Ming Dynasty