Cuộc Chiến Zombies 2

Z Nation - Season 2 (2015)

Cuộc Chiến Zombies 2
Z Nation - Season 2 -Cuộc Chiến Zombie 2: Ba năm sau khi virus zombie đã lây nhiễm tại Mỹ, một nhóm các anh hùng hàng ngày phải vận chuyển những người sống sót từ New York đến California, nơi mà các phòng thí nghiệm cần máu của họ để bào chế ra vắc xin trừ dịch bệnh này.
0%
... 2,355 views
Cuộc Chiến Zombies 2
Đang cập nhật

Bình luận

Luân Đôn Thất Thủ
98 phút
Trái Tim Lấp Lánh
Tập 2660 phút/tập

Trái Tim Lấp Lánh

My Heart Twinkle Twinkle

Tu Viện Downton
122 phút

Tu Viện Downton

Downton Abbey

Đấu Sĩ Ashura (Phần 2)
Tập 1224 phút/tập
Đường Về Gian Nan
112 phút

Đường Về Gian Nan

The Long Way Home

Đi Tìm 48 Phần Cơ Thể
Tập 2430 phút/tập
Trách Nhiệm/ Sự Hổ Thẹn (Phần 1)
Tập 0860 phút/tập