Cô Kiếm Kỳ Đàm 2

Swords of Legends 2 (2018)

Cô Kiếm Kỳ Đàm 2
Phim Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt Thành điều kiện sống không tốt nên Đại Tế Tư Thẩm Dạ quyết định hợp tác với Tâm Ma làm hại chúng sinh, đổi lại đưa tộc Liệt Sơn xuống hạ giới.
0%
... 6,999 views
Cô Kiếm Kỳ Đàm 2
Đang cập nhật

Bình luận

Lưỡng Thế Hoan
Tập 3660 phút/tập

Lưỡng Thế Hoan

Past Life and Life

Trả đũa (Phần 6)
Tập 0945 phút/tập

Trả đũa (Phần 6)

Strike Back (Season 6)

Thị Trấn Tội Ác
150 phút
Nội Chiến
120 phút
Gangster Thời Đại
92 phút

Gangster Thời Đại

Gangster Pay Day

Người Phán Xử
Tập 47...

Người Phán Xử

Người Phán Xử

Nữ siêu nhân 2
Tập 2245 phút/tập

Nữ siêu nhân 2

Supergirl Season 2