Cô Kiếm Kỳ Đàm 2

Swords of Legends 2 (2018)

Cô Kiếm Kỳ Đàm 2
Phim Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt Thành điều kiện sống không tốt nên Đại Tế Tư Thẩm Dạ quyết định hợp tác với Tâm Ma làm hại chúng sinh, đổi lại đưa tộc Liệt Sơn xuống hạ giới.
0%
... 2,974 views
Cô Kiếm Kỳ Đàm 2
Đang cập nhật

Bình luận

Vi Rút Bí Ẩn
88 phút
Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ
Full 45

Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ

The Beauty Admires Those Who Grow Old Together

Thanh Trừng (Phần 1)
Tập 1060 phút / tập
Cảnh Sát Chìm
113 phút

Cảnh Sát Chìm

Undercover Duet

Cuộc Mở Rộng (Phần 4)
Tập 1060 phút/tập

Cuộc Mở Rộng (Phần 4)

The Expanse (Season 4)

Huyền Thoại Viking 2
Tập 10...

Huyền Thoại Viking 2

Vikings - Season 2