Cô Kiếm Kỳ Đàm 2

Swords of Legends 2 (2018)

Cô Kiếm Kỳ Đàm 2
Phim Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt Thành điều kiện sống không tốt nên Đại Tế Tư Thẩm Dạ quyết định hợp tác với Tâm Ma làm hại chúng sinh, đổi lại đưa tộc Liệt Sơn xuống hạ giới.
0%
... 9,023 views
Cô Kiếm Kỳ Đàm 2
Đang cập nhật

Bình luận

Bản Sắc Anh Hùng 1
95 phút

Bản Sắc Anh Hùng 1

A Better Tomorrow 1

Trường Săn
Tập 58...

Trường Săn

Head Hunter

Lính Thủy Đánh Bộ 5: Quyết Chiến
91 phút
Tái Chiến Minh Thiên
Tập 19...

Tái Chiến Minh Thiên

Tomorrow Is Another Day

Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn
90 phút
Pháo Đài Thượng Hải
120 phút