Kiếp Người
Tập 435 phút / tập

Kiếp Người

The Incarnation

Đời Tư
Full 1675 phút / tập

Đời Tư

Private Lives

Đồ Đồ Son Son La La Son
Full 1660 phút / tập

Đồ Đồ Son Son La La Son

Do Do Sol Sol La La Sol

Người Yêu Gián Điệp Của Tôi
Tập 1070 phút / tập
Lang Điện Hạ
Tập 4245 phút / tập
Như Ý Phương Phi
Full 4045 phút / tập

Như Ý Phương Phi

The Blooms at Ruyi Pavilion

Cách Mạng Tình Yêu
Tập 2025 phút / tập
Người Tình Vượt Thời Gian
Tập 2235 phút / tập
Rất Muốn Ở Bên Anh
Tập 1240 phút / tập
Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ
Tập 3845 phút / tập

Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ

Something Just Like This

Huynh Đài Xin Dừng Bước
Tập 1835 phút / tập
Nam Thần Bọt Sóng
Tập 1030 phút / tập
Gen Y The Series
Tập 350 phút / tập
Mật Mã Đố Kỵ
Tập 845 phút / tập
Vụ Án Tình Yêu Vượt Thời Gian
Tập 850 phút / tập