Người Dơi: Đêm Trường Halloween (Phần 1)
85 phút
Người Dơi: Đêm Trường Halloween (Phần 2)
87 phút

Người Dơi: Đêm Trường Halloween (Phần 2)

Batman: The Long Halloween, Part Two

Superman: Người Đàn Ông Của Ngày Mai
HD Vietsub86 phút