Điệp Viên 008
66 phút

Điệp Viên 008

The Domestic 008

Tôi Là Người Qua Đường
134 phút
Rằm Tháng 7
91 phút

Rằm Tháng 7

Mid July Days

Biệt Hữu Động Cơ
90 phút
Tân Bộ Bộ Kinh Tâm
113 phút
Tình Công Sở
119 phút
Liệt Nhật Chước Tâm
138 phút
Nhiếp Ẩn Nương
103 phút
Tam Thành Ký
125 phút

Tam Thành Ký

A Tale of Three Cities

Chiến Tuyến Khốc Liệt
107 phút

Chiến Tuyến Khốc Liệt

The Hundred Regiments Offensive

Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2
97 phút

Bố ơi! Mình đi đâu thế? 2

Where Are We Going, Dad? 2

Hiệp Sĩ Bánh Rán
108 phút
Ranh Giới Phạm Tội
107 phút
Cây Dành Dành Nở Hoa
103 phút