Ngọc Chiêu Lệnh
Tập 2045 phút / tập
Đại Tống Cung Từ
Tập 5045 phút / tập

Đại Tống Cung Từ

Palace of Devotion

Cố Tiên Sinh, Hóa Ra Anh Là Như Vậy
Full 3045 phút / tập
Tiểu Xá Đắc
Tập 645 phút / tập

Tiểu Xá Đắc

A Love For Dilemma

Trường Ca Hành
Tập 2245 phút / tập

Trường Ca Hành

The Long Ballad

Tân Nhân Loại! Bạn Trai Bị Rò Điện
Full 2430 phút / tập
Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt
Tập 1240 phút / tập
Những Rắc Rối Khi Khởi Nghiệp
Tập 2245 phút / tập
Đấu La Đại Lục
Tập 15125 phút/tập
Đấu Phá Thương Khung (Phần 4)
Tập 425 phút / tập
Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh
Tập 1245 phút / tập
Nếu Em Bình An Đó Mới Là Ngày Đẹp Trời
Full 4545 phút / tập

Nếu Em Bình An Đó Mới Là Ngày Đẹp Trời

A Love Story : You Are the Greatest Happiness Of My Life

Vinh Quang Bóng Bàn
Full 4445 phút / tập
Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh
Full 4045 phút / tập
Tư Đằng
Full 3045 phút / tập
Tình Yêu Dưới Những Vì Sao
Tập 2045 phút / tập