Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh
76 phút

Diệp Vấn: Tông Sư Thức Tỉnh

IP Man: The Awakening Master

Tân Thần Điêu Đại Hiệp
45 phút / tập

Tân Thần Điêu Đại Hiệp

The Return of the Condor Heroes

Tân Tinh Võ Môn: Võ Hồn
70 phút
Tinh Thần Biến
25 phút / tập
Thiếu Lâm Tiểu Tử
75 phút
Tân Thiên Long Bát Bộ
45 phút / tập

Tân Thiên Long Bát Bộ

Demi-Gods and Semi-Devils

Đại Hán Trương Khiên
97 phút

Đại Hán Trương Khiên

The Legend of Zhang Qian

Thần Bếp Hạ Phàm
93 phút

Thần Bếp Hạ Phàm

The King Of Cookery

Hổ Giấy
HD Vietsub110 phút

Hổ Giấy

The Paper Tigers

Lãng Khách Kenshin: Hồi Kết
HD Vietsub139 phút

Lãng Khách Kenshin: Hồi Kết

Rurouni Kenshin: The Final

Anh Hùng Xạ Điêu Truyện: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
HD Vietsub100 phút

Anh Hùng Xạ Điêu Truyện: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo

The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws