Lãng Khách Kenshin: Hồi Kết
HD Vietsub139 phút

Lãng Khách Kenshin: Hồi Kết

Rurouni Kenshin: The Final

Anh Hùng Xạ Điêu Truyện: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo
HD Vietsub100 phút

Anh Hùng Xạ Điêu Truyện: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo

The Legend of the Condor Heroes: The Cadaverous Claws

Nhạn Quy Tây Song Nguyệt
Full 3245 phút / tập

Nhạn Quy Tây Song Nguyệt

Time Flies and You Are Here

Nữ Hoàng Võ Thuật 2
HD Vietsub77 phút

Nữ Hoàng Võ Thuật 2

The Queen of KungFu 2

Thục Sơn Hàng Ma Truyện 2
HD Vietsub69 phút
Thục Sơn Hàng Ma Truyện
HD Vietsub91 phút
Võ Đang Nhất Kiếm
Full 39N/a

Võ Đang Nhất Kiếm

The Ultimate Sword

Mặc Gia Cơ Quan Thuật
HD Vietsub83 phút
Mortal Kombat: Cuộc Chiến Sinh Tử
HD Vietsub110 phút
Mao Sơn Đại Sư
HD Vietsub78 phút

Mao Sơn Đại Sư

Master of Maoshan

Tế Công: Hàng Long La Hán
HD Vietsub86 phút
Thợ Rèn Kiếm Vĩ Đại
HD Vietsub91 phút
Nữ Chưởng Môn Ngổ Ngáo Của Tôi
HD Vietsub90 phút
Phương Thế Ngọc Mình Đồng Da Sắt
HD Vietsub89 phút