Bảy Viên Ngọc Rồng: Hành Tinh Hắc Ám
Tập 2210 phút / tập

Bảy Viên Ngọc Rồng: Hành Tinh Hắc Ám

Dragon Ball Heroes: Universe Mission

Nữ Siêu Nhân (Phần 4)
Tập 2260 phút / tập
Quái Vật Venom
112 phút
Mũi Tên Xanh (Phần 6)
Tập 2342 phút / tập
Người Hùng Tia Chớp (Phần 4)
Tập 2343 phút / tập
Chiến binh Báo Đen
134 phút
Người Nhện: Trở Về Nhà
134 phút
Nữ Thần Chiến Binh
141 phút