Lưu Ly Mỹ Nhân Sát
HD Trailer45 phút / tập

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Love and Redemption

Y Phi Khó Giữ 2
Tập 1545 phút/tập

Y Phi Khó Giữ 2

Princess at Large 2

Thiếu Niên Bao Chửng
Tập 1245 phút/tập

Thiếu Niên Bao Chửng

The Legend of Young Justice Bao

Nhất Dạ Tân Nương
Tập 2545 phút / tập

Nhất Dạ Tân Nương

The Romance of Hua Rong

Truyền Thuyết Hồ Ly
Tập 4045 phút/tập

Truyền Thuyết Hồ Ly

Green hill Fox Legend

Thục Sơn Chiến Kỷ
Tập 5445 phút/tập
Hà Thần 2
Tập 045 phút/tập

Hà Thần 2

Tientsin Mystic 2

Kiếm Tình
96 phút

Kiếm Tình

The Spirit Of The Swords

Trường An 12 Canh Giờ
Tập 46n/a

Trường An 12 Canh Giờ

The Longest Day In Chang An

Phượng Dịch
Tập 3945 phút/ tập

Phượng Dịch

Legend of the Phoenix

Song Long Đại Đường
Tập 38...
Tân Thần Y Đại Đạo
Tập 35...

Tân Thần Y Đại Đạo

New Legend God Of Medicine

Tình Sử Tây Thi
Tập 30...