Nhà Sử Học Goo Hae-Ryung
Tập 1060 phút/tập

Nhà Sử Học Goo Hae-Ryung

Rookie Historian Goo Hae-Ryung

Cửu Châu Phiêu Miểu Lục
Tập 4445 phút/tập
Trường An 12 Canh Giờ
Tập 46n/a

Trường An 12 Canh Giờ

The Longest Day In Chang An

Phong Thần: Dương Tiễn Truyền Kỳ
Tập 5245 phút/tập
Đại Tống Thiếu Niên Chí
Tập 4245 phút/tập
Thiếu Niên Giang Hồ Vật ngữ
Tập 2445 phút/tập

Thiếu Niên Giang Hồ Vật ngữ

The Birth Of The Drama King

Nhị Lang Thần
100 phút
Hoa Đậu Xanh
Tập 24n/a

Hoa Đậu Xanh

Nokdu Flower

Arthdal Niên Sử Ký
Tập 1260 phút/tập

Arthdal Niên Sử Ký

Arthdal Chronicles

Sống Sót Thời Joseon
Tập 1060 phút/tập
Phượng Dịch
Tập 3945 phút/ tập

Phượng Dịch

Legend of the Phoenix

Bạch Phát Vương Phi
Tập 5845 phút/tập
Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư
Tập 145 phút/tập

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Eternal Love,The Pillow Book

Thanh Nang Truyện
Tập 3645 phút/tập

Thanh Nang Truyện

Prodigy Healer