Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn 2: Phong Thần Cốt
90 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát
HD Trailer45 phút / tập

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Love and Redemption

Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ
Full 45

Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ

The Beauty Admires Those Who Grow Old Together

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa
Full 4845 phút/tập
Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn
Full 2440 phút/tập

Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

The Romance of Tiger and Rose

Thiên Tỉnh Chi Lộ
Full 48

Thiên Tỉnh Chi Lộ

Legend of Awakening

Trường An Thiếu Niên Hành
Full 2445 phút/tập

Trường An Thiếu Niên Hành

The Chang An Youth The Changan Youth

Hiệp Thám Giản Bất Tri
Full 2445 phút/tập
Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng
Full 4945 phút/tập
Phong Thần: Dương Tiễn Truyền Kỳ
Tập 6545 phút/tập
Võ Thần Chúa Tể
Tập 158 phút/tập
Thanh Bình Lạc
Tập 20

Thanh Bình Lạc

Serenade of Peaceful Joy

Thành Hóa Thập Tứ Niên
Tập 2645 phút/tập

Thành Hóa Thập Tứ Niên

The Sleuth of Ming Dynasty

Tay Hái Được Sao Trời
Tập 2445 phút/tập