Cố Hương
60 phút / tập
Huệ Nhãn
90 phút / tập

Huệ Nhãn

Duang Tah Tee Sarm

Nắm Giữ Sinh Mệnh
60 phút / tập
Vũ Hội Hoá Trang
80 phút
Ngôi Nhà Về Đêm
107 phút
Địa Ngục Đẫm Máu
93 phút
Con Lắc Tà Thuật
85 phút
Bà Đồng
130 phút

Bà Đồng

The Medium

Ác Mộng Không Lối Thoát
85 phút
Gọi Quỷ
104 phút
Sát Nhân Hạt Dẻ

Sát Nhân Hạt Dẻ

The Chestnut Man

Chuyện Kinh Dị Trong Nhà Xác
108 phút