Mộ Nam Chi
45 phút / tập

Mộ Nam Chi

Rebirth For You

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử
45 phút / tập

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

A Female Student Arrives at the Imperial College

Huynh Thân Yêu Của Ta
45 phút / tập
Quân Cửu Linh
45 phút / tập

Quân Cửu Linh

Jun Jiu Ling

Bầu Trời Rực Đỏ
60 phút / tập

Bầu Trời Rực Đỏ

Lovers of the Red Sky

Sáng Như Trăng Trong Mây
45 phút / tập
Luyến Mộ
70 phút / tập

Luyến Mộ

The King's Affection

Ngự Sử Tài Ba Và Quý Cô Thông Thái
70 phút / tập
Cổ Tay Áo Màu Đỏ
70 phút / tập
Pháp Y Tống Từ 2: Tứ Tông Tội
96 phút
Công Tử Khuynh Thành
45 phút / tập

Công Tử Khuynh Thành

Your Sensibility My Destiny

Pháp Y Tống Từ
105 phút

Pháp Y Tống Từ

Forensic Medicine Song Ci

Đại Thoại Thần Bộ
82 phút

Đại Thoại Thần Bộ

Big Talk, God Catcher

Tân Thần Điêu Đại Hiệp
45 phút / tập

Tân Thần Điêu Đại Hiệp

The Return of the Condor Heroes

Bách Linh Đàm
35 phút / tập

Bách Linh Đàm

Bai Ling Tan

Thác Tháp Thiên Vương
80 phút

Thác Tháp Thiên Vương

The Legend of Deiflcation