Công Tử Khuynh Thành
45 phút / tập

Công Tử Khuynh Thành

Your Sensibility My Destiny

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử
45 phút / tập

Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

A Female Student Arrives at the Imperial College

Tân Thần Điêu Đại Hiệp
45 phút / tập

Tân Thần Điêu Đại Hiệp

The Return of the Condor Heroes

Quân Cửu Linh
45 phút / tập

Quân Cửu Linh

Jun Jiu Ling

Huynh Thân Yêu Của Ta
45 phút / tập
Thác Tháp Thiên Vương
80 phút

Thác Tháp Thiên Vương

The Legend of Deiflcation

Đi Thật Xa
94 phút
Bầu Trời Rực Đỏ
60 phút / tập

Bầu Trời Rực Đỏ

Lovers of the Red Sky

Bách Linh Đàm
35 phút / tập

Bách Linh Đàm

Bai Ling Tan

Xuân Lai Chẩm Tinh Hà
45 phút / tập

Xuân Lai Chẩm Tinh Hà

Sleeping in the Galaxy in Spring

Trường An Như Cố
Full 2445 phút / tập

Trường An Như Cố

Chang An Memories

Ma Đồng Tây Du: Hồng Hài Nhi
HD Vietsub81 phút
Tinh Thần Biến (Phần 2)
Full 1225 phút / tập

Tinh Thần Biến (Phần 2)

Xingchen Bian: Yu Li Cang Hai

Ngọc Lâu Xuân
Full 4345 phút / tập

Ngọc Lâu Xuân

Song of Youth

Dữ Quân Ca
Full 4945 phút / tập

Dữ Quân Ca

Dream of Chang'an

Tân Thiên Long Bát Bộ
Full 5045 phút / tập

Tân Thiên Long Bát Bộ

Demi-Gods and Semi-Devils